Woonhuis en opstalverzekeringen

Vrijwel ieder huishouden in Nederland heeft zich tegen de financiële risico’s van schade aan de inboedel of het woonhuis verzekerd. Bijna niemand kan en wil de kosten van bijvoorbeeld een grote brand of inbraak voor eigen rekening nemen.

Er zijn twee verzekeringen die u kunt afsluiten om u tegen deze risico’s te verzekeren.

Dit zijn de inboedel- en woonhuisverzekering. Dit laatste wordt ook wel opstalverzekering genoemd. De inboedelverzekering is belangrijk voor iedere particulier. De woonhuisverzekering is bedoeld voor huiseigenaren, dus in het geval u een koopwoning of -appartement heeft.

Een woonhuisverzekering

Dekt schade aan een woonhuis. Een woonhuis is een gebouw wat gebruikt wordt voor particuliere bewoning. Tot het woonhuis wordt gerekend, alles wat niet zonder breek- of sloopwerk van de woning verwijderd kan worden.

Aan- en bijgebouwen en terreinafscheidingen behoren eveneens tot het woonhuis, mits de waarde in het verzekerd bedrag is meegerekend.

Voor de fundering, zonwering en antennes gelden andere regels. Vaak moeten die tegen een premietoeslag apart meeverzekerd worden. De productinformatie bij uw premieberekening op onze site laat zien of die premietoeslag wel of niet van toepassing is.

Op onze site kunt u voor de woonhuisverzekering een offerte aanvragen.

Bel of mail gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak of bereken uw premie.

Afspraak maken

Hebt u een keuze kunnen maken en wenst hulp door een erkende makelaar.
(http://www.erkendhypotheekadviseur.nl ons nummer van registratie 19798)

U kunt Joost Plus Assurantiën bellen voor een afspraak op tel. 0592-866010
( BGG 0621872290 ) of via de mail op onze mailadres: info@plusassurantien.nl

De verschillende verzekeringen

Klik op de desbetreffende verzekering voor meer informatie;

Schadeverzekeringen:

Inboedelverzekering
Aanspraakelijkheid en WA
Rechtsbijstandsverzekering
Ongevallen verzekering
Verkeersverzekeringen
Levensverzekeringen

Facebook

Social media