Zorgverzekeringen

Er is maar één zorg basispakket, maar de uitvoering daarvan kan verschillen.
Daardoor ontstaan verschillende modellen van de zorgverzekering. U kunt zelf uw keuze bepalen ten aanzien van de diverse verzekeraars!

U kunt éénmaal per jaar van verzekeraar wisselen. U mag dan voor het basispakket niet worden geweigerd op basis van gezondheid, leeftijd of inkomen. Omdat er tussen verzekeraars verschillen zijn in kwaliteit, service en premie, kan het de moeite lonen om verzekeraars te vergelijken.
De aanvullende verzekeringen zijn niet in het basispakket verzkerd, hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Tevens is er een eigen risico, uw Zorgverzekeraars kan u een aanbod doen voor een extra eigen risico. U kunt zelf beslissen om daar wel of geen gebruik van te maken.
Afhankelijk van het aanbod van uw zorgverzekeraar kunt u kiezen voor een extra eigen risico van 385, 485, 585, 685, 785 of 885 euro. Daar staat tegenover dat u minder premie betaalt. Sinds 1 januari 2008 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 150 euro, voor 2017 is dit 385.

Wat dekt de basiszorgverzekering-basispakket?

INFORMATIE BASIS PAKKET 2017

Deze dekkingen is wettelijk vastgelegd.
Wij kunnen hierop geen enkele invloed uitoefenen.

U kunt kiezen tussen twee hoofdvormen van zorgverzekeringen.

Naturapolis

Er is sprake van een natura verzekering als de verzekeraar tegenover de verzekerde als verplichting het verstrekken van zorg heeft. De verzekeraar levert de zorg niet zelf, maar besteedt dit uit aan een gecontracteerde zorgverlener. Bij deze vorm van verzekering wordt vaak gesproken over een zorggarantie. Deze kan verschillen per maatschappij maar is vaak nog niet voorzien van een sanctie voor de verzekeraar wanneer hier niet aan kan worden voldaan. Door het ontbreken van deze sanctie is de zorggarantie nog van weinig waarde. Bij de natura polis krijgt u veelal minder vergoed wanneer u gebruik maakt van een niet gecontracteerde zorgverlener. Hiermee probeert een verzekeraar met een naturapolis u te stimuleren om gebruik te maken van gecontracteerde zorgverleners. De wetgever heeft wel vastgesteld dat “ten minste” een reële vergoeding moet worden betaald voor behandelingen die onder de basisverzekering vallen. Wat een reële vergoeding is, is echter verder niet vastgelegd.

Wat is een naturaverzekering?

Wanneer u een naturaverzekering afsluit kunt u direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan. De verzekeraar betaalt de rekening. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, en onder voorwaarden, ook naar andere zorgaanbieders. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders betere afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis doorgaans lager liggen dan die van een restitutiepolis.

Restitutiepolis

Bij een restitutieverzekering is de verzekeraar volgens de polis naar de verzekerde verplicht tot vergoeding van zorg. U hebt (voor vergoedingen die vallen onder de basisverzekering) volledige keuzevrijheid ten aanzien van de te consulteren zorgverlener De restitutie polis is gebaseerd op het principe dat de zorgverlener de kosten van de behandeling aan u vergoed.
De hoogte van die vergoeding zal echter afhangen van de dekking op de polis. De ene polis zal een maximum te vergoeden bedrag hanteren en de ander zal de kosten volledig vergoeden. In principe moet u de nota’s eerst zelf voorschieten en vervolgens declareren bij de verzekeraar. Als u veel kosten gaat maken, bijvoorbeeld in geval van een operatie, kunt u met de verzekeraar overleggen dat de nota’s rechtstreeks worden betaald aan de zorgverlener. Momenteel hebben bijna alle verzekeraars op hoofdlijnen afspraken met alle ziekenhuizen. Het komt echter voor dat bepaalde specialismen binnen een ziekenhuis buiten de afspraken vallen omdat verzekeraar en ziekenhuis het niet eens zijn geworden over de hoogte van het honorarium. Voor een deel hebben verzekeraars de onderhandelingen met ziekenhuis ook nog niet afgerond. Wilt u de zekerheid van absolute keuzevrijheid in zorgverleners dan adviseren wij u om te kiezen voor een restitutiepolis.

Wat is een restitutieverzekering?

Wanneer u een restitutieverzekering afsluit kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. In sommige gevallen maken zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken dat de zorgverzekeraar de rekening direct betaald. Omdat uw verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de verleende zorg en daarmee op de gedeclareerde kosten, zal de premie van de restitutiepolis doorgaans hoger liggen dan die van een naturapolis.

Wat kan en mag u?

Kan ik bepaalde zorg uit het basispakket van mijn zorgverzekering weglaten zodat mijn zorgverzekering goedkoper wordt?
Nee, dat is niet mogelijk. Desgewenst kan wel worden gekozen voor een polis waarin bepaalde (om ethische of levensbeschouwelijke redenen) controversiële vormen van zorg buiten de dekking vallen, maar deze polis is niet goedkoper. Het gaat hierbij om de zogenaamde pro-life polis.

Word ik altijd geaccepteerd voor de basisverzekering?

Mag de verzekeraar mij weigeren?
Nee, zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om u te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering, ongeacht uw geslacht, leeftijd of gezondheid. Wel mag de verzekeraar u weigeren voor de aanvullende verzekeringen!

Zijn mijn partner en/of kinderen automatisch meeverzekerd bij mijn nieuwe zorgverzekering?

Is mijn gezin altijd verzekerd?
Nee. De nieuwe zorgverzekering is een individuele verzekering. Alle leden van een gezin ouder dan 18 jaar moeten zichzelf verzekeren. Voor kinderen onder de 18 jaar moet één van de ouders een zorgverzekering afsluiten.

Geldt de verzekeringsplicht ook voor kinderen?

Moeten kinderen ook verzekerd zijn?
Ja. Voor kinderen onder de 18 jaar moet één van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen premie te worden betaald. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten.

” Wilt u een persoonlijk onderhoud met ons, dan kunnen wij voor u alle zorgverzekeringen vergelijken op dekking, premie en waardering van klanten! ”

Wenst u persoonlijke expertise of meer informatie wat voor uw belangrijkste bezit ” uw lichaam”. Of welke maatschappij het best bij u of uw gezin past?

“Wij helpen u graag met het vinden van de juiste verzekering.”

Bel of mail gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak of bereken uw premie.

Afspraak maken

Hebt u een keuze kunnen maken en wenst hulp door een erkende makelaar.
(http://www.erkendhypotheekadviseur.nl ons nummer van registratie 19798)

U kunt Joost Plus Assurantiën bellen voor een afspraak op tel. 0592-866010
( BGG 0621872290 ) of via de mail op onze mailadres: info@plusassurantien.nl

Facebook

Social media