Motorverzekering

Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen bij een motorverzekering:

  • Ongevallen opzittendenverzekering.
  • verhaalbijstandverzekering.
  • Rechtsbijstandsverzekering. ( los bij te sluiten via rechtbijstandverzekeringen incl. verkeer)

De no-claim korting is niet van toepassing op deze aanvullende verzekeringen.

Ongevallen opzittendenverzekering (O.Z.)

Deze verzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers van het bij een ongeval betrokken bromfiets. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking geldt wanneer de opzittenden zich op de bromfiets bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het op- en afstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg. De uitkering is onafhankelijk van de schuldvraag. Het kan voorkomen dat de door u gekozen verzekeraar geen ongevallenverzekering aanbiedt.

Onze dekking is;Ongevallenverzekering voor opzittenden: per opzittende (max. twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets uitgekeerd (zie voorwaarden)

Verzekerd bedrag per zitplaats

Bij overlijden EUR 2.500,-
Bij algehele blijvende invaliditeit EUR 12.500,-

Rechtbijstand verzekering

U kunt verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen afsluiten in combinatie met uw auto,motor og bromfietsverzekering. Deze verzekeringen zien er qua naam soms ogenschijnlijk hetzelfde uit, maar schijn bedriegt. Joost Plus Assurantiën biedt u mogelijkheid te kiezen uit de verhaalsbijstand en de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Wanneer een verzekeraar één van deze verzekeringen niet biedt, dan vermelden wij dit in de berekening.Wij kunnen altijd voor u uitzoeken welke dekking het dichtst nadert. Natuurlijk kunt u altijd los bij te sluiten via rechtbijstandverzekeringen incl. verkeer.

Verhaalsbijstand verzekering

Deze verzekering biedt alleen recht op verhaal van materiële schade van de bestuurder en passagiers van de verzekerde bromfiets og bromscooter.
Onder schade wordt in dit verband onder andere verstaan: Schade aan het motor, inclusief eventuele waardevermindering als gevolg van schade.

De redelijke kosten van huur van een vervangend motorrijtuig.

Schade aan bagage

De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt ca. 11 euro. Als u zich ook wilt verzekeren voor het verhalen van letselschade kunt u een variant van de verhaalsbijstand verzekering afsluiten. De jaarpremie van deze verzekering bedraagt ca. 18 euro.

Rechtsbijstandverzekering voor verkeer.

Naast het verhalen van materiële- en letselschade biedt deze verzekering ook dekking voor andere geschillen die verband houden met het bezit van een motor. Het kan bijvoorbeeld gaan om juridische bijstand bij strafvervolging, het aantekenen van beroep tegen de invordering van uw rijbewijs en/of de inbeslagname van uw auto of bij problemen rond een schadevergoeding, een reparatie of zelfs de aanschaf van uw motor (mits bij een erkende BOVAG-garage). De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt ca 40 euro.

Bel of mail gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak of bereken uw premie.

Afspraak maken

Hebt u een keuze kunnen maken en wenst hulp door een erkende makelaar.
(http://www.erkendhypotheekadviseur.nl ons nummer van registratie 19798)

U kunt Joost Plus Assurantiën bellen voor een afspraak op tel. 0592-866010
( BGG 0621872290 ) of via de mail op onze mailadres: info@plusassurantien.nl

Facebook

Social media