Kostbaarhedenverzekering

Een kostbaarhedenverzekering wordt vaak afgesloten voor kostbaarheden, die buitenshuis worden gebruikt, zoals sieraden, muziekinstrumenten of fotoapparatuur.
De kostbaarhedenverzekering biedt dekking tegen nagenoeg alle mogelijke schadeoorzaken, ongeacht waar de kostbaarheden zich bevinden. Hebt u veel dure bezittingen, zoals kunst en sieraden of bijzonder bezittingen, dan is het zeer raadzaam een kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Dekking van een kostbaarhedenverzekering

 • Materiële schade die veroorzaakt is door een plotselinge gebeurtenis
 • Diefstal
 • Verlies
 • Vermissing

Ook vergoed worden:

Kosten van experts die u inschakelt om de schade vast te stellen.
Bereddingskosten: kosten die u maakt om dreigende schade te voorkomen of bestaande schade te verminderen.

Kosten van vervoer en opslag van de beschadigde zaken (vaak tot € 500,-).
Voor het verzekeren van een kostbaar­heid, dient u altijd een originele nota of een taxatierapport van het te verzekeren object te hebben. Afhankelijk van wat u wilt verzekeren kan dat op basis van taxatie of op basis van nieuwwaarde gedaan worden.

Wat is vaak niet verzekerd?

U bent vaak niet verzekerd tegen schade veroorzaakt door:

 • Normaal gebruik, slijtage, restauratie, bewerking of reparatie
 • Reiniging
 • Micro-organismen en ongedierte
 • Onvoldoende zorg aan de kostbaarheden
 • Onder meer overbelasting, te hoge spanning en kortsluiting bij gebruik van elektronische (muziek)instrumenten
 • Gebeurtenissen tijdens pand, huur of bewaking van de kostbaar­heid
 • Beroepsmatig gebruik
 • Deukschade die het functioneren niet belemmert
 • Schade aan balgen, trommelvellen en snaren van muziekinstrumenten
 • Schade aan glas of veren van uurwerken

Bel of mail gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak of bereken uw premie.

Afspraak maken

Hebt u een keuze kunnen maken en wenst hulp door een erkende makelaar.
(http://www.erkendhypotheekadviseur.nl ons nummer van registratie 19798)

U kunt Joost Plus Assurantiën bellen voor een afspraak op tel. 0592-866010
( BGG 0621872290 ) of via de mail op onze mailadres: info@plusassurantien.nl

Facebook

Social media