Kampeerautoverzekering

Drie manieren om uw kampeerauto te verzekeren.
Er zijn op hoofdlijnen drie soorten dekkingen:

  • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
  • WA + Beperkt Casco
  • WA + Volledig Casco (de zogenoemde All Risks).

Sommige verzekeraars hebben de cascodekking opgedeeld in verschillende modules. Om één en ander vergelijkbaar te maken hebben wij alle producten tot hier onderstaande hoofdcategorieën teruggebracht.

Ook kunt u uw inventaris direct meeverzekeren. Onder inventaris wordt o.a. verstaan beddengoed, servies, meubelen en persoonlijke eigendommen. Zie ook de polisvoorwaarden. De premie van deze extra dekking is 1,5% van de opgeven waarde met een minimum vanaf een premie van € 25,-. Het eigen risico op de inventaris bedraagt vaak rond € 25,-.

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

Als eigenaar van een motorvoertuig bent u wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die met uw kampeerauto wordt toegebracht aan personen of eigendommen. Een eventuele aanhanger is gratis meeverzekerd. De WA-verzekering biedt geen dekking voor schade aan uw eigen kampeerauto. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor auto’s ouder dan 8 a 10 jaar.

WA + Beperkt Casco

Naast de verplichte WA-dekking vergoedt deze verzekering de schade als gevolg van een aantal met name genoemde gebeurtenissen zoals brand, diefstal, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijdingen met dieren. Deze verzekering wordt veelal afgesloten voor kampeerauto’s tussen de vier en de acht jaar oud. Het kan bij een hoge bonus/maluskorting interessant zijn om ook bij oudere kampeerauto’s de beperkt cascodekking te handhaven.Voor beperkt cascoschades geldt meestal een eigen risico.

WA + Volledig Casco ( All-risks )

Dit is de meest uitgebreide verzekeringsvorm naast de verplichte WA-dekking. Deze verzekeringsvorm vergoedt na een aanrijding(ook als u zelf de veroorzaker bent), vandalisme of diefstal de volledige schade. Deze verzekering wordt veelal afgesloten voor bestelauto’s van 0 tot vijf jaar oud. Bij een hoge bonus/maluskorting kan het interessant zijn om bij oudere auto’s de volledig cascodekking te handhaven. Bij de voorwaarden moet u vooral letten op de nieuwwaarderegeling. Voor het casco-deel geldt meestal een eigen risico.

Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen bij een kampeerautoverzekering:

  • Ongevallen inzittendenverzekering.
  • Schadeverzekering voor inzittenden.
  • Rechtsbijstandsverzekering.

De no-claim korting is niet van toepassing op deze aanvullende verzekeringen.

Ongevallen inzittendenverzekering (O.I.)

Deze verzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers van het bij een ongeval betrokken motorrijtuig. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg. De uitkering is onafhankelijk van de schuldvraag. Het kan voorkomen dat de door u gekozen verzekeraar geen ongevallenverzekering aanbiedt.

Schadeverzekering voor inzittenden (S.V.I)

Deze verzekering vergoedt de schade die de bestuurder en passagiers van de bij een ongeval betrokken motorrijtuig lijden. Die schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. Het maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen bedraagt meestal ca. 1 miljoen euro.

De S.V.I.-dekking is gebonden aan de verzekerde bestelauto. De jaarpremie voor een S.V.I. varieert van 50 – 100 euro, afhankelijk van de verzekerde bedragen en de gekozen verzekeraar. Het kan voorkomen dat de door u gekozen verzekeraar geen schadeverzekering voor inzittenden aanbiedt.

Rechtbijstand of motorrijtuigen verzekering

Rechtsbijstandverzekering

U kunt verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen afsluiten in combinatie met uw autoverzekering. Deze verzekeringen zien er qua naam soms ogenschijnlijk hetzelfde uit, maar schijn bedriegt. Joost Plus Assurantiën biedt u mogelijkheid te kiezen uit de verhaalsbijstand en de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Wanneer een verzekeraar één van deze verzekeringen niet biedt, dan vermelden wij op onze site de dekking die deze het dichtst nadert. Dit wordt aangegeven op onze website. Hieronder staat een toelichting op beide vormen van de rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen

Naast het verhaal van materiële- en letselschade biedt deze verzekering ook dekking voor andere geschillen die verband houden met het bezit van een auto. Het kan bijvoorbeeld gaan om juridische bijstand bij strafvervolging, het aantekenen van beroep tegen de invordering van uw rijbewijs en/of de inbeslagname van uw auto of bij problemen rond een schadevergoeding, een reparatie of zelfs de aanschaf van uw auto (mits bij een erkende BOVAG-garage). De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt ca €40,-.

Verhaalsbijstand verzekering

Deze verzekering biedt alleen recht op verhaal van materiële schade van de bestuurder en passagiers van de verzekerde bestelauto.
Onder schade wordt in dit verband onder andere verstaan: Schade aan het motorrijtuig, inclusief eventuele waardevermindering als gevolg van schade.

De redelijke kosten van huur van een vervangend motorrijtuig.

Schade aan bagage

De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt ca. € 17,-. Als u zich ook wilt verzekeren voor het verhalen van letselschade kunt u een variant van de verhaalsbijstand verzekering afsluiten. De jaarpremie van deze verzekering bedraagt ca. € 26,-.

Bel of mail gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak of bereken uw premie.

Afspraak maken

Hebt u een keuze kunnen maken en wenst hulp door een erkende makelaar.
(http://www.erkendhypotheekadviseur.nl ons nummer van registratie 19798)

U kunt Joost Plus Assurantiën bellen voor een afspraak op tel. 0592-866010
( BGG 0621872290 ) of via de mail op onze mailadres: info@plusassurantien.nl

Facebook

Social media