Vergunningen

Hieronder vindt u informatie rondom de vergunning en diensten van Joost Plus Assurantien. Hiermee borgen we onze kwaliteit als financieel dienstverlener. Ook leest uwaar u terecht kunt mocht onze dienstverlening onverhoopt niet aan uw verwachting voldoen.

Vergunning Joost Plus Assurantien

Joost Plus Assurantien voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een financiële dienstverlener worden gesteld. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Joost Plus Assurantien een vergunning verleend voor advies op de volgende onderdelen:

  • Hypotheken
  • Levensverzekeringen
  • Sparen & (elektronisch) betalen
  • Beleggen
  • Schadeverzekeringen

Joost Plus Assurantien staat ingeschreven in het Wft-register van de AFM onder nummer:12019722.

Opmerkingen of klachten

Heeft u opmerkingen over onze dienstverlening of voldoet deze niet aan uw verwachtingen? Geef dit dan aan bij uw adviseur of diens leidinggevende. Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan de directie via een e-mail of brief. Samen gaan we na hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan heeft u de mogelijkheid om deze voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid biedt de consument één loket voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners door onpartijdig te bemiddelen bij geschillen. NBG is aangesloten onder het nummer 300.013825.

Facebook

Social media